Bondesonsällskapet

Styrelse

Stadgar

Aktuellt

Biografi

Tryckta verk av A.B.

Litteratur om A.B.

Fågelboet

I Bondesons landskap

Bokförsäljning

Länkar

Hem

 

Länk till Facebook
Bondesonsällskapet

På August Bondesons födelsedag den 2 februari 2006 bildades Bondesonsällskapet vid ett upptaktsmöte på Sjönevads Gästis. Ett drygt fyrtiotal intresserade hade samlats denna historiska dag för att välja styrelse och fastställa stadgar för sällskapet. Med ett rungande ja besvarades frågan om det var mötets mening att bilda ett sällskap till minnet av August Bondeson. Ett hundra år efter författarens död blev därmed Bondesonsällskapet det fjärde litterära sällskapet i Halland.Erland Johansson och Leopold Wallin underhåller på upptaktsmötet med visor och berättelser ur Bondesons samlingar. Foto: Bengt Svensson.


Bondesonsällskapet har till syfte att främja intresset för och forskning om August Bondesons person och gärning inom olika ämnesområden samt att verka för nya utgåvor av hans litterära verk. Det ska verka för att minnet av August Bondeson hålls levande genom olika arrangemang.


Bondesonsällskapet kommer att årligen arrangera en Bondesondag, samt någon medlemsträff/resa. Sällskapets medlemmar kommer att hållas informerade om verksamheten via ett medlemsblad 2-4 gånger om året.


Välkommen som medlem i Bondesonsällskapet!
Medlemsavgiften för 2021-2022
är 150 kronor för enskild medlem, familjemedlemskap 200 kronor,
som du betalar via bankgiro 5849-9799
Ange namn, adress och ev. e-postadress.

E-post: Bondesonsällskapet